تبلیغات
حقایق پنهان - سیطره بر رسانه ها !!؟
شنبه 16 بهمن 1389  07:22 ب.ظ
توسط حقایق پنهان

سیطره ی صهیونیسم بر رسانه های فراگیر جهان ، اكنون بیش از پیش نمایان شده است. صهیونیستها با بهره گیری از این سلاح خطرناك، به اجرای ترفندهای مهلك خود می پردازند  (مانند ماجرای مسجدالاقصی و تحریف اذهان). اگر چه در گوشه و كنار جهان اسلام ، همواره از گردهمایی ها و كنفرانس ها و میزگردها و تصمیم های قاطع و ... در برابر این ترفندها سخن گفته میشود، ولی متاسفانه كاری از پیش نمی برند.

صهیونیست ها چگونه توانستند بر رسانه های فراگیر جهان سیطره پیدا كنند؟ این پرسش برای هر كسی مطرح است.
در پاسخ باید گفت: كه چنین كاری آسان به دست نیامده و نتیجه ی نقشه كشی و زمینه سازی های درازمدت بوده است. طبق این نقشه ها صهیونیست ها توانستند با شستشوی مغزی مردم جهان، به ویژه آمریكا و اروپا، چهره ی خود را از افرادی خبیث ، مكار، آزمند، خونریز و ترسو، به صورت اشخاص شجاع، نابغه، دارای پشتكار و آرمانگرا و هوشمند جلوه دهند.
 دوستان عزیز  ما در این مقاله سعی داریم تا با قرار دادن بند مربوط به سیطره بر رسانه ها كه در  اساسنامه ی رهبران یهود كه توسط تئودور هرتزل تنظیم شده است ، عملكرد رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی و غربی را در قبال مخالفین خود مورد سنجش قرار دهیم. چرا كه یكی از كشورهایی كه به طور مداوم مورد هجمه ی رسانه ها و خبرگزاریهای غربی قرار می گیرد، همین ایران عزیز خودمان است. ایرانی كه  به افقی روشن در دل تاریكی ها مبدل شده؛ تاریكی هایی كه نمی خواهند ما روی پای خودمان بایستیم و مدام به ما می گویند كه: شما نمی توانید.

" آدمیرال ویلیام گای كار " در كتاب خود(مهره ها روی صفحه ی شطرنج) نوشته است: یك یهودی به نام" آدم ویزها بت" كه استاد علم لاهوت و حقوق بین الملل دانشگاه نكولدشتات آلمان بود، در سال 1776 انجمنی پنهانی برای یهود تاسیس كرد و آن را " انجمن نورانیان " نامید. ویزها بت، برای تحقق هدف اصلی این تشكیلات كه سیطره بر جهان بود، اساسنامه ای قرار داد. در اصل چهارم این اساسنامه امده است:
« نورانیان باید مطبوعات و تمام رسانه های دیگر را در سیطره ی خود داشته باشند.»

در سال 1869 راشورون-خاخام یهودی-در سخنرانی خود پیرامون اهمیت رسانه ها در نظر یهودیان، گفت: «اگر طلا نخستین قدرت ما برای سیطره ی بر جهان است، مطبوعات باید دومین قدرت ما باشد

نخستین كنگره ی صهیونیسم در سال 1897 در بال سوئیس به رهبری تئودور هرتزل ، مهمترین نقطه ی تحول در شیوه ی شست و شوی مغزی مردم بود. این كنگره قطعنامه ای صادر كرد كه به عنوان " پروتكل رهبران صهیونیست" معروف شد. در بند دوازدهم این قطعنامه، چگونگی سیطره بر رسانه های فراگیر و بخصوص مطبوعات، كه در آن زمان قویترین رسانه محسوب می شدند، تشریح شده است.در بند دوازدهم آمده بود:

* تمام كانالهایی(منظور رسانه هاست) كه بازگو كننده ی اندیشه هاست باید به طور كلی در دست ما باشد.

* هرگونه چاپ و انتشارات باید از آن ما باشد.

* ادبیات و مطبوعات، مهمترین و قدرتمندترین كانالهای تبلیغاتی و آموزشی است و باید زیر نظر ما باشد.

* دشمنان ما نباید رسانه ای در اختیار داشته باشند كه به وسیله ی آن اندیشه های خود را بروز دهند. در غیر اینصورت باید عرصه را چنان بر آنان تنگ كنیم كه نتوانند از طریق رسانه ها به ما حمله كنند.

* هیچ خبری به هیچ كجا درز پیدا نمی كند مگر اینكه ما اجازه داده باشیم. برای دستیابی به این خواسته باید بر رسانه های خبری  سیطره داشته داشته باشیم. در آن صورت تنها خبرهایی كه ما انتخاب می كنیم ، به گوش جهانیان می رسد.

*باید تمام مطبوعات را در قبضه داشته باشیم تا هر وقت بخواهیم، احساسات مردم را پیرامون مساله ای برانگیزیم و هر زمان اراده كنیم، جدلهایی را كه در خدمت منافع ما باشد به راه بیندازیم و از این طریق بر اذهان سیطره پیدا كنیم.

* نشریاتی خواهیم داشت كه به ما حمله كنند و با ما مخالفت بورزند، اما اتهامات این نشزیات بی پایه و اساس است و از این طریق می توانیم افكار عمومی را متقاعد كنیم كه هیچ كدام از مخالفین ما برای مخالفت خود دلیل حقیقی ندارند و فقط تهمت می زنند.

* باید در صورت نیاز توانایی برانگیختن احساسات ملت و آرام كردن آن را داشته باشیم. ما این كار را هر طور كه شد یعنی با خبرهای راست یا دروغ انجام می دهیم. ما خبرها را طوری رواج می دهیم كه مردم بپذیرند؛ اما پیش از آن باید ببینیم جای پایمان چقدر محكم است!

* باید مطبوعات مهم و به خصوص مطبوعات ظاهراً مخالف را به دست كسانی بسپاریم كه سوء سابقه اخلاقی دارند. در آن صورت اگر این اشخاص نافرمانی كنند، فوراً سوابق آنان را افشا می كنیم تا دیگران عبرت بگیرند.


عزیزان؛ با تامل در مطالب فوق، می توان به خوبی به ماهیت خبرگزاری ها و رسانه های ظاهراً بی طرف دست یافت. رسانه هایی كه امروزه با عملیاتی به نام جنگ نرم سعی در ایجاد تفرقه و عناد در بین مردم یك كشور و حكومت نموده و زمینه را برای ورود آسان اربابانشان  به این كشورها و غارت آنها فراهم می كنند. چرا كه تا زمانی یك كشور می تواند در برابر استعمار ایستادگی كند كه مردم و دولت با صلابت پشت یكدیگر ایستاده و اجازه ندهند بیگانگان در امور آنها دخالت كنند.

" تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل "

  against-zionism.mihanblog.com