تبلیغات
حقایق پنهان - پرچم اسرائیل نماد چیست؟
شنبه 16 بهمن 1389  02:45 ب.ظ
توسط حقایق پنهان


پرچم اسرائیل نماد چیست؟

1.   زمینه ی سفید: بیانگر صلح است، چیزی كه با ماهیت صهیونیست سنخیتی ندارد.
سرشت صهیونیست (بر اساس تلمود) بر حرص و طمع قرار گرفته است.
خصیصه ی اصلی صهیونیست بلند پروازی و طغیانگری است. این ویژگی، آدمی را وا می دارد كه خود را از سایر ملل متمایز و برتر بداند. چنین موجودی اگر هم بخواهد با دیگران در صلح و سازش زندگی كند، نمی تواند. این حس نفرتی كه در گوشه گوشه ی جهان نسبت به یهود وجود دارد ، ناشی از همین خصیصه است.

2.   ستاره داوود: اگر به ستاره ی داوودی كه در وسط پرچم اسرائیل حك شده دقت كنید متوجه خواهید شد كه :
این ستاره از دو مثلث در هم فرو رفته به وجود آمده كه هر مثلث دارای سه ضلع می باشد و مجموعاً روی هم می شود : 6 ضلع.
از برخورد این دو مثلث با یكدیگر، 6 مثلث كوچكتر تشكیل شده است و همین طور در وسط محل فرو رفتن این دو مثلث در یكدیگر، یك 6 ضلعی هم ایجاد شده است. بنابراین شد؛
6ضلع دو مثلث + 6 مثلث كوچكتر + 6 ضلعی؛
كه از كنار هم قرار دادن این اعداد عدد 666  یعنی همان عدد مقدس فراماسون ها حاصل می شود!!!

و اما اگر به مثلث های كوچك دقت كنید، متوجه خواهید شد كه هر كدام از این مثلث های كوچك راس یك مثلث بزرگ را تشكیل میدهند كه البته بین راس این مثلث ها با بدنه ی خودشان جدایی افتاده و این همان "هرم ماسونی" یا نماد
"چشم جهان بین" می باشد.


(نماد چشم جهان بین از دیدگاه فراماسونری)


3.   دو نوار آبی رنگ در حاشیه ی بالایی و پایینی: نمادی از رودهای نیل و فرات است؛ یعنی اینكه مرزهای اسرائیل از «نیل» تا «فرات» است.
در تورات می خوانیم كه خداوند به قوم بنی اسرائیل فرموده: حدود و مرز سرزمین شما را از خلیج عقبه تا دریای مدیترانه و از صحرا تا رود فرات قرار می دهم و ساكنان آنجا را به دست شما تسلیم می كنم و شما آنها را بیرون خواهید كرد!!!!!               (تورات-كتاب خروج-فصل 23-وعده و دستورات)
كه البته سخن فوق خود دلیلی است بر دروغ بودن هولوكاست!؟

نوشته ی اسرائیل شاهاك، یهودی ضد صهیونیست در كتاب «تاریخ یهود، آیین یهود»، مطلب فوق را روشن تر بیان می كند. آرمانی ترین روایت در مورد مرزهای اسرائیل شامل مناطق محصور در مرزهای زیر است:
( از جنوب، تمامی صحرای سینا و بخشی از شمال مصر به طرف بالا تا حوالی قاهره. از شرق، تمامی اردن و بخش عظیمی از عربستان سعودی، تمامی كویت و قسمتی از جنوب فرات در عراق. از شمال، كل لبنان و كل سوریه به اضافه ی بخش اعظم تركیه به طرف بالا تا دریاچه ی وان و ازغرب، قبرس.

در سال 1967 میلادی زمانی كه خبرنگار" آسوشیتد پرس" از یكی از سربازان اسرائیلی می پرسد:
مرزهای كشور اسرائیل تا كجاست؟ سرباز با كمال غرور و خود پسندی پاسخ می دهد: « تا آنجا كه قدمم را بگذارم» و با پوتینش محكم به زمین می كوبد.
 نكته ی جالب در قانون اساسی اسرائیل، مشخص نشدن مرزهای جغرافیایی این كشور است.

against-zionism.mihanblog.com